Despre noi

„Crio-Izvorul” SA este o societate pe acţiuni de tip închis fondată în anul 1995.

Genuri de activitate ale societăţii sunt:
1. Construcţii hidrotehnice: apeducte, sisteme de aprovizionare cu apă a localităţilor.
2. Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.
3. Lucrari terestre cu mecanisme speciale.

Persoanele cu funcţii de răspundere în cadrul societăţii:
1. Director General: Mițul Petru;
2. Vice-director: Mițul Sergiu;
3. Contabil-şef: Mițul Pavel.

Adresa societăţii:
MD-4800, or. Criuleni, str. 31 August, 173