Acasă

IMPORTANT!

COMUNICAT nr. 06-2019 din 15.03.2019

Consiliul SA „CRIO-IZVORUL”,

Anunţă acţionarii săi despre convocarea adunării generale a acţionarilor.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Situaţiilor Financiare pe anul 2018.
2. Audierea Raportului comisiei de cenzori pentru a. 2018.
3. Alegerea unui membru a consiliului societăţii.
4. Diverse.

Adunarea generală a acţionarilor va avea loc pe data de 22 mai 2019, ora 10:00 la adresa: or. Criuleni str. 31 august 173. }nregistrarea acționarilor se va începe la orele 9:00.

Participanţii la adunare vor prezenta actul de identitate.

Materialele referitor la ordinea de zi pot fi consultate de acţionari în zilele de lucru, începând cu 01 mai 2019.