ANUNȚURI

Consiliul SA „CRIO-IZVORUL”,

Anunţă acţionarii săi despre convocarea adunării generale a acţionarilor.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Situaţiilor Financiare pe anul 2018.
2. Audierea Raportului comisiei de cenzori pentru a. 2018.
3. Alegerea unui membru a consiliului societăţii.
4. Diverse.

Adunarea generală a acţionarilor va avea loc pe data de 22 mai 2019, ora 10:00 la adresa: or. Criuleni str. 31 august 173. }nregistrarea acționarilor se va începe la orele 9:00.

Participanţii la adunare vor prezenta actul de identitate.

Materialele referitor la ordinea de zi pot fi consultate de acţionari în zilele de lucru, începând cu 01 mai 2019.

***

Consiliul SA „CRIO-IZVORUL”,

Anunţă acţionarii săi despre convocarea adunării generale a acţionarilor.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Situaţiilor Financiare pe anul 2017.
2. Audierea Raportului comisiei de cenzori pentru a. 2017.
3. Alegerea unui membru a consiliului societăţii.
4. Diverse.

Adunarea generală a acţionarilor va avea loc pe data de 30 mai 2018, ora 10:00 la adresa: or. Criuleni str. 31 august 173.

Participanţii la adunare vor prezenta actul de identitate.

Materialele referitor la ordinea de zi pot fi consultate de acţionari în zilele de lucru, începând cu 01 mai 2018.

***

Consiliul SA „CRIO-IZVORUL”,

Anunţă acţionarii săi despre convocarea adunării generale a acţionarilor.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea membrilor consiliului Societăţii.
2. Alegerea organului executiv a Societăţii.
3. Darea de samă anuală financiară pe anul 2016.
4. Darea de samă a Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
5. Diverse.

Adunarea generală a acţionarilor va avea loc pe data de 25 mai 2017, ora 10:00 la adresa: or. Criuleni str. 31 august 173.

Înregistrarea acţionarilor se va începe la orele 9:00.

Participanţii la adunare vor prezenta buletinul de identitate.

Materialele referitor la ordinea de zi pot fi consultate de acţionari în zilele de lucru, începând cu 01 mai 2017.